Schoolbestuur

Het schoolbestuur (de inrichtende macht) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter:
Deraeve Lisette

Penningmeester:
Beunckens Michaël

Secretaris:
Oris Joke

Logistiek verantwoordelijke:
Houben Valentin

Adviseur:
Moechars Sabine