Onze School

In 't piepelke willen we dat kinderen zich goed voelen - als vrolijke, dartele rondvliegertjes, vol vertrouwen - klaar om de wijde wereld in te vliegen. We associëren onze kinderen met piepelkes: één van de meest ontzagwekkende, verfijnde kunstwerken uit Gods schepping.

Piepelkes zijn nieuwsgierige wezentjes. Ze leren zoveel mogelijk vanuit echte ervaringen: met verwonderde ogen, een curieuze neus en hun voelsprieten goed uitgestrekt gaan ze op ontdekking.

Door onze graadsklassen kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken én bevorderen we hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Elk kind krijgt de kans om zich op zijn specifieke manier te ontplooien. Leren gebeurt dus heel gevarieerd: we spelen met taal, leren door te ordenen, ontdekken met groene vingers, oefenen door te bewegen, experimenteren met ritme en maat en onthouden door beelden. We ontdekken een heleboel zélf en leren van elkaar.

In onze school werken we aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Bovendien ontdekken de piepelkes in de bijbel echte vrijheid, de liefde en het respect voor God, de medemens, zichzelf en de natuur. Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige levensbagage, die ze in hun rugzak meedragen naar de middelbare school.

Ook hebben we in samenwerking met CLB, ouders en eventuele andere begeleiders bijzondere aandacht voor de specifieke noden van onze piepelkes.