Praktische gegevens

Naam en adres van de school:
Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel

Vlinderhof 1
B-3740 Bilzen

Telefoon: 089/51 14 57
E-mail: info@tpiepelke.be
 


Grotere kaart weergeven

 

De lesttijden / uren in de school zijn als volgt:

van 08u40 tot 10u20              les

van 10u20 tot 10u35              speeltijd

van 10u35 tot 12u15              les 

van 12u15 tot 13u15              speeltijd en eten

van 13u15 tot 14u05              les

van 14u05 tot 14u20              speeltijd

van 14u20 tot 15u10              les

 

De leerlingen zijn minstens vijf minuten vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig.

Er is opvang voorzien vanaf 8.15u en tot 15.30u

Op woensdag is de school uit om 12.15u

 

Onderwijskoepel
In Vlaanderen zijn de scholen gegroepeerd per koepel. De grootste koepels zijn die van het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. Kleinere koepels bundelen scholen met een alternatieve onderwijsvisie. Onze school valt onder de koepel van IPCO (Raad van Inrichtende machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs).
Contactgegevens IPCO: www.ipco.be

VZW
Onze school te Bilzen wordt beheerd door vzw’s. Hierin zetelen zowel ouders, leerkrachten als bijzondere leden.

Vzw School met de Bijbel Bilzen:
ondernemingsnummer: 0879.035.675, instellingsnummer: 113662
Vzw ter Ondersteuning van School met de Bijbel Bilzen: ondernemingsnummer: 0879.294.310

Visie in een notendop
We willen een warme, liefdevolle, vierende, creatieve school zijn waar kinderen samen basisvaardigheden via verschillende werkvormen ontdekken en zich eigen maken. Kinderen ontwikkelen hart, hoofd en handen, vanuit een diepe verbondenheid met God, zichzelf, de ander en de natuur. Niet de prestatie, maar het kind staat centraal bij ons. We erkennen dat elk kind uniek is, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We willen bijdragen tot de gehele ontplooiing van het kind.