WELKOM

Elke flinterdunne flipflap heeft z'n kleur en z'n talent, maar je hebt je hele leven nodig om te worden wie je bent

ONZE MISSIE

Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel is een school met een christelijke identiteit, waar kinderen een liefdevolle relatie met God ontwikkelen, durven nadenken over geloven en geworteld zijn in de genade door Jezus. Kinderen ontdekken in de bijbel échte vrijheid, de liefde van God, de liefde voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur.

Gemotiveerd door het geloof dat iedereen geschapen is naar Gods beeld, willen we een inclusieve school zijn waar we iedereen met respect en waardigheid benaderen, ongeacht de identiteit, sociale achtergronden geloofsachtergrond.

We willen bijdragen tot de ontplooiing van hun door God gegeven talenten en mogelijkheden. Leren gebeurt daarom door zelf te ontdekken vanuit zoveel mogelijk ervaringen, met aandacht voor creativiteit, tutorschap, probleemoplossend en kritisch denken.

Mede door onze graadklassen (LO) en klasuniek (KO) kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken en bevorderen we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Door ons onderwijs zo in te richten kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, leren ze hun mogelijkheden te gebruiken en hun grenzen te accepteren.

Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige (zelf)kennis en levensbagage om mee te nemen in hun verdere leven.

INSCHRIJVEN

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021:
Door de coronamaatregelen heeft de minister beslist dat fysieke inschrijvingen op school zijn opgeschort. Er mogen geen ouders/leerlingen op school om in te schrijven.

Bij inschrijven:
Onze school heeft met het LOP beslist om de inschrijvingen voor 2020-2021 te laten starten op 25 mei. Vanaf dan kunnen ouders dus digitaal inschrijven via dit formulier en doorsturen naar info@tpiepelke.be.

Neem voor info zeker ook telefonisch contact op via 089 / 51 14 57.