Bouwproject

Op 2 september 2013 zijn we verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw!

Deze pagina blijft nog 'even' bestaan, zodat het bouwen van de nieuwe school en het hele traject wat eraan vooraf ging in het geheugen mag blijven.

Oude verhaal:

Momenteel is de school deels gevestigd in lokalen die ze huurt bij de evangelische kerk in Bilzen en deels in containerklassen. We moeten ons dus behelpen met zeer gebrekkige faciliteiten.

Binnenin bruist het van leven, visie en kwaliteitsvol onderwijs, maar de buitenkant schreeuwt om hulp. Het filmpje (zie link aan de rechterkant) laat u kennismaken met wat er zoal leeft in onze school en in ons hart. U ontmoet de kinderen en de leerkrachten én u verneemt iets meer over het project. Het project waarvoor we UW HULP willen vragen. (zie link folder aan de rechterkant). Ondanks de 70% die de overheid ons zal geven moeten we nog 30% zelf bekostigen. Door sponsoring steunt u onze nieuwbouw én helpt u ons om afbetalingen van leningen te beperken. Zo kan ons werkingsbudget maximaal gevrijwaard blijven.

In ons nieuwe gebouw geven we de kinderen een warm thuisgevoel. We creëren een omgeving met een rijkdom aan prikkels en een waaier aan mogelijkheden. Onderwijs is ‘nieuwsgierig maken, de wereld vergroten’.

  • Voor elke klasgroep moet er een lokaal worden voorzien. Omdat 2,5-3j, 4-5 j, 1-2 LO, 3-4 LO en 5-6 LO vaak samenwerken, moeten ze makkelijk kunnen samensmelten.
  • 1 LO moet ook naast 3 KO liggen omwille van de integratieactiviteiten waarmee we de overstap naar de lagere school laagdrempelig maken.
  • Op de een of andere manier richten we een klas zo in, dat er ‘werkhoeken’ zijn waar kinderen individueel of in kleine groep geconcentreerd werken, experimenteren en ontdekken. Daarnaast hebben we nood aan een kringopstelling . Hier wordt met elkaar gepraat, naar een verhaal geluisterd, we doen bepaalde concentratieoefeningen of brengen iets naar voor in de groep.
  • De gangen benutten we als uitbreiding van de klasruimte. We dromen van een gemeenschappelijke hal waar verschillende dingen mogelijk zijn. Deze hal is dan een verlengstuk van de klas voor bv.: groepswerk, contractwerk, voorlezen, klasdoorbrekend projectwerk, tentoonstellingen, infobord, elkaar ontmoeten,… We wensen ook een gemeenschappelijke inforuimte met allerlei media.
  • Het contact met God is verweven in het leven van elke dag. We willen een ruimte om even tot rust te komen bij Hem (gebedstent/gebedshut/… die makkelijk bereikbaar is).
  • We stimuleren bij de kinderen het contact met de natuur (schooltuin, dierenhoekje).
  • De buitenruimte bij ons gebouw willen we zoveel mogelijk benutten als leerruimte en beschouwen we niet alleen als ‘uitlaatruimte’.  De speelplaats krijgt een open karakter. Ze moet uitnodigen tot veel activiteiten en verbondenheid (sociale contacten) enerzijds, maar anderzijds ook de mogelijk bieden om tot rust te komen. Er is ruimte voor een zandbak, een voetbalterrein, ontmoetingsmuurtjes, zithoekjes, een overdekte plaats, plaats om te dansen, te klauteren, met de bal te spelen, te fietsen, berging en fietsenstalling, kaats- en krijtmuren, maar ook oog voor de natuur met een weerhuisje, schooltuin, dierenhoekje en afvalsorteerplaats.
  • Naast de school komt er in samenwerking met de stad Bilzen een sportzaal.. Deze kan dienen als turn- en bewegingszaal, maar ook als ontmoetingsruimte voor eigen vieringen en schoolfeesten. Buiten de schooluren zal deze zaal openstaan voor de buurtwerking. Op deze manier komt de buurt ook "binnen" in onze school.
  • Als laatste, maar zeer belangrijk aandachtspunt bij de bouw willen we oog hebben voor duurzaam, ecologisch, milieuvriendelijk bouwen. We willen goed omgaan met de schepping, energie en natuur en dat uit zich in het feit dat we al jaren een ‘MOS’ school zijn. (MOS= Milieuzorg Op School). We hebben deelgenomen aan een selectie voor scholen die passief willen bouwen. (passief= gebouw met minimaal energieverbruik). We waren bij de gelukkige winnaars en dat houdt in dat de overheid ons de meerkost die passief bouwen met zich meebrengt, zal vergoeden.