Ouderbrief juli 2020
Geschreven op woensdag, 01 juli 2020

Beste ouders,

Klik hier om de laatste ouderbrief van het schooljaar 2019-2020 te lezen.

Ouderbrief juli 2019
Geschreven op maandag, 24 juni 2019

Klik hier om de ouderbrief van juli te lezen.

Gewijzigde regelgeving getuigschrift basisonderwijs
Geschreven op maandag, 26 februari 2018

We willen je informeren over een wijziging in het schoolreglement.

Op pag 30 van het schoolreglement vind je informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs wordt toegekend.

Dit schooljaar (2017-2018) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste dat die regeling dit schooljaar nog niet van toepassing is.

De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen dit schooljaar ook een attest én een schriftelijke motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een aangepaste versie van het schoolreglement vind je in bijlage.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Wijziging: 

 

Uit het schoolreglement op pag 30:

Getuigschriften basisonderwijs

 

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van de gevolgde schooljaren lager onderwijs. Daarnaast krijgen deze leerlingen een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

 

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

 
 
Ouderbrief november - december 2017
Geschreven op vrijdag, 10 november 2017

Klik hier om de ouderbrief van november - december te lezen. 

Ouderbrief oktober
Geschreven op maandag, 09 oktober 2017

Klik hier om de ouderbrief van oktober te lezen.

Bijlage: oproep verkiezingen schoolraad

Ouderbrief september
Geschreven op donderdag, 31 augustus 2017

Klik hier om de ouderbrief van september te lezen.

Bijlagen:

zorgbeleid 

Domino naschoolse opvang

medicijnen gebruik

turnkledij