WELKOM

Elke flinterdunne flipflap heeft z'n kleur en z'n talent, maar je hebt je hele leven nodig om te worden wie je bent

ONZE MISSIE

Vrije Basisschool ‘t piepelke | School met de Bijbel is een school met een christelijke identiteit, waar kinderen een liefdevolle relatie met God ontwikkelen, durven nadenken over geloven en geworteld zijn in de genade door Jezus. Kinderen ontdekken in de bijbel échte vrijheid, de liefde van God, de liefde voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur.

Gemotiveerd door het geloof dat iedereen geschapen is naar Gods beeld, willen we een inclusieve school zijn waar we iedereen met respect en waardigheid benaderen, ongeacht de identiteit, sociale achtergronden geloofsachtergrond.

We willen bijdragen tot de ontplooiing van hun door God gegeven talenten en mogelijkheden. Leren gebeurt daarom door zelf te ontdekken vanuit zoveel mogelijk ervaringen, met aandacht voor creativiteit, tutorschap, probleemoplossend en kritisch denken.

Mede door onze graadklassen (LO) en klasuniek (KO) kunnen we nog meer ontwikkelingsgericht werken en bevorderen we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onderlinge samenwerking.

Door ons onderwijs zo in te richten kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, leren ze hun mogelijkheden te gebruiken en hun grenzen te accepteren.

Zo verzamelen ze door de jaren heen de nodige (zelf)kennis en levensbagage om mee te nemen in hun verdere leven.

INSCHRIJVEN

Wil je jouw kind in onze school inschrijven?
Inschrijven doe je ter plaatse in de school zelf. 
Zo kan je de school van jouw kind zelf echt leren kennen. 
Je hebt de mogelijkheid om te bespreken hoe men in de school omgaat met je kind. De school zal ook het schoolreglement en de school eigen visie met je bespreken.
 
Je kinderen geboren in 2016 kan je nu al inschrijven.
 
Wanneer inschrijven voor het schooljaar 2018-2019?
 
 
PERIODE 1: van 5 tot 23 februari 2018*
Alleen voor 
- wie een broer of zus in de school heeft
- kinderen van personeel van de school
 
PERIODE 2: van 5 tot 23 maart 2018*
Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over
- schooltoelage
- het diploma van de moeder
 
PERIODE 3: vanaf 16 april 2018
Start van de vrije inschrijvingen, zolang er plaats is.
 
*tijdens de openingsuren van de school
 
Klik hier om het document met de bekendmaking van de vrije plaatsen te raadplegen