Alles over de bus

De piepelkesbus rijdt voor kinderen in Zuid-Limburg.

 

Elk trimester vraagt de school bij de afdeling Ondersteuningsbeleid van het Departement Onderwijs en vorming een subsidie aan voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon basisonderwijs.

Deze subsidie dient om het mogelijk te maken dat leerlingen, ongeacht de afstand van thuis tot de school,  vrij kunnen kiezen voor het Vrije gesubsidieerd onderwijs (In ons geval, onderwijs dat gebaseerd is op de Protestantse Eredienst).

De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen, woonachtig zijn in Vlaanderen én wordt berekend van thuis tot de kortst bijzijnde school voor onderwijs dat gebaseerd is op de Protestantse Eredienst (Vb. Smdb Genk kan dichter bij je thuis zijn dan smdb Bilzen).

Ouders die hun kinderen zelf van en naar school brengen, mogen aanspraak maken op deze subsidie. Uiteraard staat het u vrij om hiervan af te zien en zo de school de mogelijkheid te geven om de subsidie te gebruiken om het busvervoer te bekostigen.